การตลาดดิจิทัลคืออะไร?

การตลาดดิจิทัลคืออะไร?

การตลาดดิจิทัล คือการตลาดรูปแบบหนึ่งที่ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ทและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยให้เกิดประโยชน์ ทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการได้ง่ายมาก…