จำเป็นหรือไม่ เมื่อถึงเวลาแล้วพ่อแม่ต้องส่งลูกเข้าเรียนกวดวิชา

หากไปนั่งแถว ๆ สถานที่ที่มีเปิดโรงเรียนส…