จำเป็นหรือไม่ เมื่อถึงเวลาแล้วพ่อแม่ต้องส่งลูกเข้าเรียนกวดวิชา

จำเป็นหรือไม่ เมื่อถึงเวลาแล้วพ่อแม่ต้องส่งลูกเข้าเรียนกวดวิชา

หากไปนั่งแถว ๆ สถานที่ที่มีเปิดโรงเรียนสอนกวดวิชาในช่วงเย็น ๆ วันธรรมดาหรือช่วงสายของวันหยุดจะพบเห็นพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนมากพาลูกหลานเข้ามาเรียนพิเศษกั…